Hva koster det å være medlem i Stovner SK, Volleyballgruppa?


Medlemskostnadene består av to deler: Medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten fastsettes av klubbens Årsmøte, som er Stovner SKs høyeste organ.
(Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. De som er over 15 år og har vært medlemmer i minst en måned har stemmerett.)


Medlemskontingent 2024:
Senior (20 år og eldre)      = kr. 400,00
Junior (19 år og yngre)     = kr. 200,00
Ikke aktive/støttemedlem = kr. 200,00


Treningsavgiften er det styret som fastsetter etter innstilling fra gruppestyrene.


VOLLEYBALL, treningsavgift sesongen 23/24

Senior M/K, alle divisjoner = kr. 1.500,00

Junior 15/17/19 G/J            = kr. 1.000,00

Trimvolley M/K                    = kr.    600,00

Minivolley 

(født 2008 og senere)         = kr.    500,00