Innkalling til sammenslutningsårsmøte mellom Vestli IL og Rommen SK 28.09.2020

Postet av Stovner Sportsklubb den 14. Sep 2020

Vestli IL og Rommen SK innkaller til sammenslutningsårsmøte mandag 28. september klokken 18.30 i Stovnerhallen.

Registrering av medlemmer fra klokken 18.00

Medlemmer som har fylt 15 år og har betalt medlemskontingent har stemmerett.

Sakspapirer blir lagt ut en uke før møtet. 

Informasjon om sammenslutning mellom Vestli IL og Rommen SK- Ny klubb - mer samarbeid!

Postet av Stovner Sportsklubb den 31. Jul 2020

Styrene i Rommen SK og Vestli IL er enige om at en ny klubb skal være klar til sesongen 2021. På grunn av idrettens regelverk med hensyn til fotball, betyr det at den nye klubben må være etablert innen utgangen av september 2020. Innen den tid må det avholdes ekstraordinære årsmøter i de to klubbene hvor medlemmene skal avgjøre om det blir en sammenslåing. Deretter en konstituerende generalforsamling i den nye klubben. Nok å gjøre framover, altså!

Det har faktisk vært nok å gjøre fram til nå, også!

17. januar 2018 hadde arbeidsgruppen sitt første møte. Den hadde som oppgave å komme fram til en innstilling til klubbenes styrer. Som på det grunnlaget skulle ta en avgjørelse om hva som skulle skje videre. Arbeidsgruppen la ned en grundig jobb, blant annet med befaring i andre fleridrettslag.

Arbeidsgruppen besto av Norvald Mo (gruppeleder), Jens Helgebostad, Elisabeth Myrhol, Geir Bjarte Sætre, Roy Ingand, Ivan Heggelund og Frank E. Fossum.

På grunnlag av innstillingen bestemte styrene at prosessen mot opprettelsen av en HVORFOR - til informasjon - versj 1.pdf ny klubb skulle fortsette. Det ble satt ned et interimsstyre som skal legge til rette for at klubbenes medlemmer kan ta den endelige beslutningen.

Interimsstyret består av Elisabeth Myrhol, Roy Ingand og Frank E. Fossum.

Vi kommer tilbake til dato for ekstraordinært årsmøte vedr sammenslutning. 

Ønsker alle våre medlemmer en fortsatt god sommer. 

HVORFOR - til informasjon - versj 1.pdf
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Vestli IL 22.07.2020

Postet av Stovner Sportsklubb den 6. Jul 2020

Vestli IL innkaller til ekstraordinært årsmøte

Onsdag 22. juli klokken 18.30 på klubbhuset.

Innsjekking fra kl. 18.00

 

På grunn av smitteverntiltak må alle som vil inn registrere seg og selvfølgelig ha betalt medlemskontingent. 

 

Saker på dagsorden: 

 

1. Årsmøte i Vestli IL vedtok på sitt møte 3.juni 2020 en kollektiv overføring til

    Linderud IL av de håndballspillere i Vestli IL som er medlemmer av Vestli IL

    på overføringstidspunktet. (Vedtakspunkt 2)

    Videre vedtok årsmøte å ikke legge ned håndballavdelingen i Vestli IL. 

    (Vedtakspunkt 3)

 

     Vedtakspunkt 2 og 3 på årsmøte 3.juni 2020 oppheves.

 

2. Håndballavdelingen i Vestli IL legges ned med virkning fra d.d. og meldes ut

    av Norges Håndballforbund ( NHF).

   

3. Håndballavdelingen i Vestli IL slås sammen med håndballavdelingen i 

    Linderud IL fra d.d under forutsetning av at Linderud IL bekrefter 

    overtakelse av avdelingens forpliktelser fra samme dato.

    Det foretas en kollektiv overføring av de HÅNDBALLSPILLERE som er

    medlemmer av Vestli IL pr. d.d - jfr. vedlagte liste.

 

VIL kan, om vi ønsker det, gjenopprette håndballavdeling når/om det er ønskelig / mulig å gjennomføre. 

 

Leder i VIL

Elisabeth Myrhol

 
Allidrett sommer 2020

Postet av Stovner Sportsklubb den 25. Jun 2020

Vestli IL inviterer til gratis aktiviteter for barn fra 7-15 år hele sommeren. 

Vestli IL Volleyball og Vestli IL fotball skal med hjelp av sine flotte instruktører og ungdommer arrangere diverse aktiviteter i Stovnerhallen, Jesperudjordet og Fossumparken i sommer. Siden sommeren 2020 er litt annerledes og de fleste ikke kan dra på ferie, så er vi opptatt av at det skal være mulighet for aktiviteter i nærmiljøet. Vi er så heldige at Oslo Idrettskrets og Bydel Stovner støtter opp om dette prosjektet. Ta med foresatte og meld dere på i Stovnerhallen mandag 29. juni kl 10.00. Har dere spørsmål om prosjektet ta kontakt med John Walstad tlf 91196537. Vestli IL gleder seg til å bli kjent med dere i sommer .
Årsmøte Vestli IL 2020

Postet av Stovner Sportsklubb den 8. Jun 2020

Årsmøtet til Vestli IL ble gjennomført på en god måte i Stovnerhallen 3. juni 2020. Vi hadde god plass til alle fremmøtte og antibac var på plass. Det ble delt ut nye æresmedlemsskap og diplomer til noen av våre mest trofaste medlemmer. Vestli jente og Vestli gutter fikk sin velfortjente pris. Vi er også stolt og glad for at vi endelig har fått hedret Bjarte Myrhol som er et stort forbilde for barn og unge i klubben vår! Medlemmer i Vestli håndball har besluttet å slå seg sammen med Linderud IL/ Linje 5 håndball. Vi håper dette blir en god løsning og ønsker de lykke til. Protokoll ligger vedlagt så de som er interessert kan se hvilke saker som ble godkjent. signert Protokoll fra årsmøte 3.juni 2020- Vestli IL.pdf
ÅRSMØTE FOR VESTLI IL ER UTSATT!

Postet av Stovner Sportsklubb den 17. Mar 2020

På grunn av det pågående utbruddet av koronavirus er Årsmøtet til Vestli IL avlyst!

Vi kommer tilbake til ny dato når ting har roet seg. Ta vare på hverandre og i denne vanskelige tide.   
Innkalling til årsmøte for Vestli IL 25.mars kl 19.00

Postet av Stovner Sportsklubb den 17. Feb 2020

Velkommen til årsmøte onsdag 25. mars kl 19.00 på Vestli klubbhus. 

Registrering av medlemmer fra kl 18.30. 

Eventuelle forslag til årsmøte sendes på mail: post@vestliil.no innen tirsdag 10.mars. 

Årsmøtepapirer blir lagt ut på Vestli IL sine hjemmesider senest 18.mars.

Hilsen Vestli IL hovedstyre.